استراتژی واهداف مشاور

 

الف- اهداف دراز مدت:

- ارائه خدمات مشاوره با كيفيت مطلوب در زمينه هاي آب، فاضلاب، آبیاری و زهکشی ،کشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری و نقشه برداری

- ارتقاء سطح کيفي مطالعات و بالطبع جلب رضايت كارفرمايان

- ايجاد اشتغال مناسب در بخش خدمات مشاوره‌اي فني و علمي

- بهبود روشهاي مهندسي از طریق ارتباط با مراکز علمی، مشاورین خارجی، دانشگاههای داخلی و خارجی

- شركت در مناقصات بين المللي و ارائه خدمات برون مرزي و صدور خدمات مهندسی

- ايجاد آرشيو معتبر اسناد و مدارك فني و علمي مطابق با استانداردهاي بين المللي


ب- اهداف ميان مدت:

- نيل به سطح بالاي بهره وري

- ايجاد نظام مبادله اطلاعات و مشاركت در خدمات با موسسات مشابه

- عضويت در مجامع علمي،فني و حرفه‌اي و شركت در سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي داخلي و خارجي جهت ارتقاء سطح علمي فعاليتهاي حرفه‌اي

- انتشار كتب و نشريات تخصصي در زمينه فعاليتهاي علمي و فني شركت

ج- اهداف كوتاه مدت:

- انجام به موقع پروژه‌ها در جهت جلب رضایت کارفرمایان

- توسعه كمي فعاليتها

- افزايش راندمان كاري

- توسعه فضاي كاري

- توسعه نيروي انساني

هـ- سياستها و اقدامات عملی:

- عقد قرارداد و افزايش حجم فعاليتها

- بكارگيري نيروي بالقوه و پوياي کادر جوان

- بكارگيري آخرين تكنولوژي هاي روز و جديدترين روشهاي علمي و استانداردهای دنيا در زمينه مهندسي

- آموزش نيروي انساني در دوره‌هاي تخصصي

- افزايش درآمد شركت

- ايجاد پايگاه اطلاعاتي در حد نياز هاي حرفه اي

- ارائه نتايج مطالعات پروژه ها در قالب مقالات و نشريات علمي و فني


د- استراتژي شركت در جهت دستيابي به اهداف:

به منظور دستيابي به اهداف برشمرده، مديريت شركت در چهارچوب استراتژي ذيل روند كاري خود را دنبال خواهد نمود:

- حركت در جهت توسعه علمی ، فرهنگی و جامعه شناسی

- عرضه خدمات كارشناسي، فني و مشاوره‌اي با بالاترين كيفيت

- به روزشدن با آخرين دستاوردهاي علمي و فني در جهت ارتقاء سطح فعاليتهاي حرفه‌ای، ارزيابي و بازنگري مداوم گام‌ها و مراحل پيشرفت به منظور تطابق با اهداف و سياستهاي شركت