سیستم مدیریت کیفیت

شرکت مهندسین مشاور مهاب بارش در سال 2014 پس از پیاده‌سازی سیستم کنترل و تضمین کیفیت در این مجموعه موفق به اخذ گواهینامه ایزو 9001:2008 گردیده است:

نظام کنترل و تضمین کیفیت خدمات

از آنجایی که کیفیت بالای خدمات مهندسی از اهداف اصلی شرکت مهندسین مشاور مهاب بارش می‌باشد این شرکت با استقرار نظام تضمین و کنترل کیفیت سعی در حصول این مهم دارد. به این منظور با الگوگیری از سیستم های معتبر جهانی مانند ISO نظام تضمین و کنترل کیفیت در این شرکت برقرار شده است. از جمله با آموزش مداوم و تخصصی پرسنل این شرکت سعی در ارتقاء توانمندی افراد فعال در پروژه ها دارد. علاوه بر موارد فوق الذکر، استفاده از کارشناسان آموزش دیده برای انجام خدمات مهندسی باعث شده است که خدمات جنبی اغلب پروژه‌ها در مدت زمانی کوتاه و با کیفیت مناسب به پایان برسد.

تضمين كيفيت (QA):

ارزيابي منظم و دوره‌اي عملكرد كلي پروژه به منظور حصول اطمينان از اينكه پروژه نيازمندیهاي كيفي تعريف شده را برآورد خواهد كرد، فرايند تضمين كيفيت را شامل مي‌شود كه در افق فعاليت هاي شركت ترسيم شده است. با اجراي تضمين كيفيت مي‌توان اطمينان حاصل كرد كه فرايندهاي تعريف شده در طرح مديريت كيفيت به نحو مطلوبي در حال اجرا مي باشد. در عين حال ورودي‌هاي تضمين كيفيت از دو منبع كنترل كيفيت و طرح‌ريزي كيفيت حاصل مي‌شود و خروجي آن به عنوان مبناي ايجاد بهبود و تغيير در سيستم مديريت پروژه مد نظر قرار مي‌گيرد. گرچه در زمينه فرايند تضمين كيفيت سازمان بين‌الملي استاندارد‌سازي (ISO) سري استانداردهاي ISO9000 را نيز وضع كرده است. کارکنان این مهندسین مشاور با شرکت در دوره‌های آموزش ISO و با تشویق مدیریت شرکت، سعی در بهبود و به روز کردن دانش خود در زمینه تضمین کیفیت و کنترل کیفیت دارند.

كنترل كيفيت (QC):

نظارت بر نتايج حاصل از پروژه و تعيين اينكه آيا نتايج حاصله با نيازمندي‌هاي كيفي از پيش تعيين شده مطابقت دارد يا خير و شناسايي راه‌حل‌هايي براي پيشگيري از بروز عملكرد ضعيف و نامطلوب جزو خط مشي اين شركت در مطالعات و نظارت بر اجراي پروژه ها مي باشد. كنترل كيفيت همراه و همگام با فرايندهايي مانند كنترل هزينه، كنترل تغييرات، كنترل برنامه‌ زمان بندي به عنوان يكي از فرايندهاي كنترل جامع تغييرات و گزارش‌گيري عملكرد به‌شمار میرود.

در حقيقت كنترل كيفيت در سطوح عملياتي به ارزيابي نتايج فعاليت‌هاي تعيين شده در مقايسه با معيارها و مقادير هدف تعيين شده مي پردازد. جهت كنترل كيفيت از ابزارهاي مختلفي استفاده ميشود از قبيل بازرسي، نمودارهاي كنترلي، تحليل روند و ضمناً بايد اشاره نمود كه خروجي حاصل از كنترل كيفيت، انجام اقداماتي در جهت بهبود كيفيت و همراه با افزايش كارايي و اثربخشي پروژه مي‌باشد.

این مهندسین مشاور برای مستند سازی مدارک و مکاتبات علاوه بر بایگانی به صورت معمولی از سیستم بایگانی دیجیتال نیز استفاده می‌نماید. بدین ترتیب که بعد از دریافت هر نوع مکاتبه یا قبل از ارسال مکاتبات آن‌ها را اسکن نموده و به طور کامل در سیستم کامپیوتری براساس قوانین، تاریخ و شماره نامه ذخیره می‌نماید که از طریق مرتب سازی با گزینه‌های مختلف مانند تاریخ نامه، شماره نامه، فرستنده، گیرنده یا موضوع قابل دسترسی می‌باشند. در پایان هر پروژه مطالعاتی تمام مکاتبات و مدارک فنی آن را به صورت دیجیتال به صورت یک نسخه بایگانی شرکت نگهداری می‌گردد. در رابطه با گزارش‌دهی ضمن کنترل دقیق برنامه زمانبندی پروژه‌ها، جلسات دو هفتگی یا ماهانه بسته به نوع پروژه برگزار می‌گردد. در این جلسات مدیر طرح موظف به ارائه گزارش وضعیت پروژه می‌باشد. گزارش‌های فنی نیز هر ماه همراه با برنامه کارکرد به کارفرما ارسال می‌گردد.

 

اهداف مستندسازی

 • مدیریتی (نظارتی، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و . . .)
 • مالی (پیشگیری از هزینه‌های اضافی، مطالبات و . . .)
 • آموزشی
 • حقوقی

 اصول کلی در مستندسازی

 • عاری بودن از خطا
 • محدوده زمانی ثبت خطاها
 • وجود کلیه داده‌های لازم
 • مفید و مناسب برای مقصود
 • روزآمد بودن داده‌ها
 • عناصر اطلاعاتی برای همه دارای یک معنا باشد.
 • قابل اعتماد بودن
 • منعکس کننده کلیه امور مربوطه
 • مطابقت داده‌ها با دامنه قابل قبول
 • امضاء، مهر و . . .

مستند سازی ثبت اطلاعات

 • هدف سند مشخص است.
 • سند دقیق، صحیح و کامل تهیه گردد.
 • در محدوده زمانی صحیح تهیه شود.
 • روزآمد باشد.
 • خوانا و قابلیت درک یکسانی داشته باشد.
 • تصدیق شده باشد.
 • قابلیت دسترسی شده و رعایت گردد.
 • از یک قالب مشخص استفاده می‌شود.

 نظام مدیریت مستندات

تهیه مستندات بر اساس نیاز با تهیه با هدف مشخص و با رعایت اصول مستندسازی انجام شود.

مستندات تحت کنترل باشد:

 • نوع سند مشخص باشد (برون سازمانی یا درون سازمانی و . . .)
 • طبقه‌بندی مناسب
 • توزیع مستندات
 • میزان دسترسی و نگهداری
 • بازنگری مستندات و نگهداری
 • کنترل و پایش
 • روش مشخص جمع‌آوری مستندات منسوخ
 • روش نگهداری سوابق

 نحوه گزارش‌دهی پروژه‌های طراحی

 • اختصاص یك شماره به هر پروژه
 • اختصاص یك پرونده جهت مكاتبات اداری و فنی با شماره پروژه
 • اختصاص یك پرونده جهت حفظ اسناد قراردادی و مالی پروژه
 • تهیه گزارش‌های مربوط به مطالعات و فایل‌‌های كامپیوتری و نگهداری این مدارك

 

نحوه گزارش‌دهی پروژه‌های نظارتی

 • اختصاص یك شماره به هر پروژه
 • اختصاص یك پرونده جهت مكاتبات اداری و فنی با شماره پروژه
 • انجام بازدیدهای دوره ای و تهیه گزارشات بازدیدها
 • تهیه عكس ها و مدارك از مراحل مختلف پروژه
 • تطابق برنامه زمان بندی با وضعیت پیشرفت پروژه
 • ارائه گزارشات ماهیانه
 • رسیدگی به صورت وضعیت ها

استفاده از نظام‌ها و ابزار فناوری اطلاعات

این شرکت ضمن برخورداری از اینترنت پرسرعت ADSL برای ارتباطات خارج از شرکت توسط Email که برای ارسال و دریافت گزارشها، نقشه ها و . . . از آن استفاده می‌نماید. دارای شبکه اینترانت داخلی نیز می‌باشد تا پرسنل به راحتی به مبادله اطلاعات پرداخته و در صورت نیاز مواردی را مشترک استفاده نمایند. ضمناً این شرکت دارای کتابخانه دیجیتال شامل بیش از 3000 نسخه کتاب مرجع فارسی یا لاتین و نیز کتابخانه‌ای با بیش 350 جلد کتاب می‌باشد.